Sla 20 meter verder met uw driver

Er zijn op z’n minst een vijftigtal drivers te koop, en er zijn evenveel shafts. Bovendien heeft elke driver een aantal lofts, en ze zijn vaak verkrijgbaar in open, square of gesloten versies, en met offset. Het zou dus zo maar kunnen dat u met een driver speelt die niet optimaal voor u is.                                   

Dat betekent waarschijnlijk ook dat u veel verder zou kunnen slaan, als u een perfect aangepaste driver heeft.

Hoe vind je dan de juiste driver?


"Wilt u langere of rechtere ballen slaan?" Dat is het eerste wat bij een clubfitting gevraagd wordt aan een golfer die een nieuwe driver wil proberen. Het antwoord bepaalt welke clubeigenschappen de prioriteit krijgen bij het testen.

Vervolgens wordt gekeken hoe de speler met zijn eigen driver swingt, worden zijn kracht, spelvaardigheid en swingvlak beoordeeld en wordt gekeken hoe de bal vliegt. Er wordt natuurlijk een TRACKMAN gebruikt om vóór de eigenlijke test correcte uitgangswaarden te verkrijgen.

En de shaftlengte?

Voor de meeste spelers zijn standaarddrivers te lang, daar kun je niet omheen. Met een langere shaft bereikt het clubblad weliswaar een hogere snelheid, maar je boet aan precisie in en kunt moeilijker de sweetspot treffen. Op de tours spelen de meeste spelers met drivers die korter zijn dan de standaardlengte, en een gemiddelde golfer beschikt bepaald niet over méér precisie.

De meesten slaan zelfs duidelijk verder met een kortere driver. Dat komt doordat het makkelijker is de sweetspot te raken, hetgeen een hogere balsnelheid en meer lengte oplevert.

Om de juiste shaftlengte te vinden, moet de speler een aantal ballen slaan met een selectie van drivers van verschillende lengte. Verder wordt bij een fitting nagegaan welke shafteigenschappen, zoals flex, flexpunt en torsiestijfheid, bij de swing van de speler passen.

Open, square of gesloten?

Slice en hook, of fade en draw? Dit is een steeds terugkerend probleem voor veel golfers. Het komt erop neer dat het spinvlak van de golfbal afwijkt van het verticale vlak, naar rechts of naar links, min of meer.

Een oorzaak kan zijn dat de club van binnen naar buiten beweegt, of van buiten naar binnen.

Het kan ook komen doordat het clubblad open of gesloten is bij het slaan. Maar wat de oorzaak ook is en zelfs als de speler altijd of meestal op dezelfde manier slaat, kan dit worden gecompenseerd door de club open of gesloten te maken, wat uiteraard een belangrijk onderdeel is van Driver Fitting.

Elke graad waarmee de hoek van het slagvlak varieert, betekent 6-8 meter zijdelings bij een slag met 180 meter carry. Statistisch gezien hebben de beste spelers baat bij square clubbladen, terwijl de andere het best voor één tot een paar graden gesloten kunnen kiezen. Maar dit moet iedere speler natuurlijk zelf uitproberen.

Hoe groot moet de lofthoek zijn?

Te lage lofthoeken komen vaak voor en met een wat hogere lofthoek blijken de meeste spelers verder te slaan. Bij het kiezen van een lofthoek wordt zowel gekeken naar de invalshoek als naar de snelheid waarmee de club de bal raakt. Weinig spelers hebben een voldoende hoge swingsnelheid voor een lage loft.   

Uit het driveraanbod van de laatste jaren blijkt ook duidelijk dat er meer modellen met lofthoeken tot 15° uitkomen.

Normaal krijg je langere slagen naarmate een groter deel van de balvlucht in de lucht blijft (carry), want de kinetische energie wordt meer verminderd door de landing en roll dan door de luchtweerstand. Maar voor de keuze van de lofthoek is ook van belang of een speler een lange carry met een korte roll verkiest, of andersom. verder spelen het type baan waarop de speler het vaakst speelt en de wind een rol. Eigenlijk zouden de meeste spelers twee drivers moeten hebben, zodat ze zich aan de baan en de wind kunnen aanpassen.

Een op maat gemaakte driver

De beste raad die we kunnen geven is om een Driver Fitting te boeken, uiteraard wanneer je een nieuwe driver wilt kopen, maar net zo goed voor de driver die je nu gebruikt. Dan krijgt je  duidelijk advies over je driver en je swing, en over de mogelijkheden om er iets mee te doen. Bovendien is het ook leuk en hartstikke leerzaam!